Waarmee kunnen wij u helpen?

  Privacy Statement Events 17 april 2018

  Als je aan een Van Doorne recruitment event deelneemt, zullen we je vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zodat we ons een goed beeld van je kunnen vormen. In dit Privacy Statement Events informeren we je graag hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

  1. Contactgegevens

   Van Doorne N.V. (Van Doorne) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Jachthavenweg 121, 1081 KM in Amsterdam. Telefonisch kun je ons bereiken op 020-6789 340 en per e-mail via recruitment@vandoorne.com

  2. Op wie is dit Privacy Statement Events van toepassing?

   Dit Privacy Statement Events geldt voor iedereen die zich inschrijft voor en/of deelneemt aan events die wij organiseren in het kader van onze recruitmentactiviteiten.

  3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

   Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Verder gebruiken we persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan zakelijke social media platforms.
   Lees meer

   Wij kunnen bij deelname aan een recruitment event de volgende persoonsgegevens vragen:
   • Naam
   • E-mail
   • Telefoon
   • CV
   • Motivatie
   • Cijferlijsten
   • Stagebeoordelingen
   • Extra informatie die jij of wij nuttig zouden kunnen vinden

   Verder kunnen wij zakelijke social media platforms, zoals LinkedIn raadplegen. Wij verzamelen en gebruiken geen van jou op internet beschikbare informatie die duidelijk geen zakelijk karakter heeft en die niet noodzakelijk of relevant is voor het onderhouden van contact tussen jou als student en ons als mogelijke toekomstige werkgever.

  4. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?
   Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je te leggen en te onderhouden. In de meeste gevallen gaat het daarbij om het contact met studenten, zodat jij als student en wij als mogelijk toekomstig stagekantoor of toekomstige werkgever kunnen onderzoeken of en wat wij in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk.

  5. Rechtsgrond van de verwerking
   Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
   • Als jij daarvoor je toestemming hebt gegeven;
   • Als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben

   Lees meer

   Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar Van Doorne zich bij een recruitment event op baseert, zijn:

   Toestemming
   - Als we je toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken, kun je deze toestemming ook altijd weer intrekken. Dat kan door te bellen met 020-6789 340 of per e-mail via recruitment@vandoorne.com

   Gerechtvaardigd belang
   - Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo kunnen wij bijvoorbeeld relevante persoonsgegevens beschikbaar op zakelijke social media platforms raadplegen.

  6. Verwerkers

   Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers mogen jouw persoonsgegevens dus niet voor hun eigen activiteiten en doeleinden gebruiken. 
   Lees meer

   De recruitment module op onze website wordt gehost bij een externe dienstverlener.

   Dat houdt in dat persoonsgegevens die jij via de recruitment module verstrekt, op de servers van deze dienstverlener staan. Deze dienstverlener is een verwerker met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

  7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

   We bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode van drie jaar na verkrijging daarvan, indien je ons daarvoor je toestemming hebt verleend. Deze termijn is erop gericht om tijdens je studie contact met je te kunnen onderhouden met het oog op een eventuele toekomstige stageplaats of indiensttreding. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je ons dat laten altijd laten weten via 020-6789 340 of recruitment@vandoorne.com. We zullen je gegevens dan direct verwijderen.

  8. Persoonsgegevens delen met derden

   Wij delen de persoonsgegevens die je ons in het kader van een recruitment event hebt verstrekt niet met derden, tenzij we hiervoor je voorafgaande toestemming hebben ontvangen.

  9. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

   Persoonsgegevens die wij van je verzamelen en gebruiken in het kader van recruitment events, worden opgeslagen in Nederland en niet doorgegeven aan partijen buiten de EER.

  10. Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens

   Je kunt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen contact op via 020-6789 340 of recruitment@vandoorne.com

  11. Klachten?

   Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar recruitment@vandoorne.com of te bellen met 020-6789 340. Wij zullen de klacht met je bespreken en er alles aan doen om deze op te lossen. Als dat toch niet zou lukken, dan kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  12. Veranderingen

   Bij herziening van het Privacy Statement Events, zal de herziene versie gelden voor events die na datum herziening plaatsvinden.