Waarmee kunnen wij u helpen?

  Inhoudelijke cursussen

  In samenwerking met gerenommeerde hoogleraren en/of universiteiten organiseren we regelmatig juridisch inhoudelijke cursussen. Vanzelfsprekend geven ook onze eigen mensen les. Het cursusaanbod staat open voor al onze advocaten,(kandidaat-)notarissen en fiscalisten maar ook voor onze student-stagiaires en juridisch assistenten.

  Jurisprudentielunch
  We hechten groot belang aan een brede opleiding van onze eigen mensen. Om die reden organiseren we elke dinsdag de jurisprudentielunch. Twee advocaat-stagiaires bereiden een uitspraak voor onder begeleiding van een partner. Deze leidt de discussie, plaatst de besproken uitspraken in een breder kader en geeft voorbeelden uit de eigen praktijk. Eenmaal per maand wordt een door de VU geselecteerd juridisch inhoudelijk onderwerp behandeld door een docent of hoogleraar. Dit staat bekend als de VU College Tour.

  Studiedagen/Seminars
  Als er een belangrijke wijziging op een bepaald rechtsgebied aan komt, organiseren de diverse expertisegebieden studiedagen. Tevens organiseert Van Doorne seminars voor cliënten om deze te informeren en voor te bereiden op, bijvoorbeeld, een komende wetswijziging. Deze bijeenkomsten worden ook goed bezocht door onze eigen mensen. 

  Externe cursussen
  Dat Van Doorne een sterk en uitgebreid intern opleidingsprogramma aanbiedt, betekent geenszins dat je niet aan externe cursussen kunt deelnemen. Integendeel. In overleg met de opleidingscoördinator bekijken we welke behoeften en mogelijkheden er zijn. Aan getalenteerde juristen bieden we bijvoorbeeld de mogelijkheid een specialisatieopleiding te volgen, waarmee je je een specialisme helemaal eigen kunt maken. Veel van onze medewerkers ronden een dergelijke specialisatieopleiding cum laude af. Hier zijn we trots op!