Waarmee kunnen wij u helpen?

  Pensioenrecht

  Pensioenrecht is continu in beweging: het onder druk staan van de verplichtstelling, de financiële crisis, verscherpt toezicht, verstrekkende governance eisen en de mismatch tussen opgebouwde waarde en verwachtingen.

  Ervaring pensioenrecht Van Doorne

  Wij hebben ruime praktijkervaring met alle voor werkgevers relevante pensioenkwesties, zoals wijziging van pensioenregelingen, de positie ten opzichte van bedrijfstakpensioenfondsen, ontheffingen, collectieve waardeoverdrachten, geschillen met pensioenuitvoerders, procedures over de uitleg van pensioentoezeggingen en pensioenreglementen, medezeggenschap en pensioenaspecten van fusies en overnames.

  Pensioenfondsen en verzekeraars

  Ons team behandelt problemen op een pragmatische en brede manier met oog voor de niet-juridische kant van de zaak en de betrokken belangen en belanghebbenden. Niet alleen staan wij met onze pensioenrechtelijke kennis werkgevers bij, wij adviseren ook vele pensioenfondsen, verzekeraars en andere spelers in de pensioensector. Lees hierover meer bij ons Sectorteam Pensioenvoorziening.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij pensioenrechtelijke zaken? Dan kunt u contact opnemen met Jorn de Bruin of Sijbren Kuiper.

  Blijf up to date met onze nieuwsbrief