Waarmee kunnen wij u helpen?

  Competition Litigation

  Schadevergoedingsclaims resulteren meestal in zeer complexe procedures, waarin vaak meerdere partijen uit verschillende jurisdicties betrokken zijn en verschillende nationale rechtstelsels van toepassing zijn. Ons Competition Litigation team staat met succes haar cliënten bij in dergelijke procedures.

  Competition litigation

  Het mededingingsrecht wordt mede gehandhaafd door middel van civielrechtelijke schadeclaims. Competition litigation is veelal gebaseerd op besluiten van Europese mededingingsautoriteiten. De betekenis van die besluiten en kennis van de jurisprudentie van de Europese rechten spelen een belangrijke rol, met name de betekenis van de schade is een belangrijk onderwerp in dergelijke zaken. Naast de complexe procedures vinden tegelijkertijd in veel gevallen parallelle schikkingsonderhandelingen plaats.

  Roadmap

  Met behulp van onze Competition Litigation Roadmap kunnen wij onze cliënten een gestructureerd overzicht bieden van de procedurele stappen en strategische beslissingen die eisers en gedaagden in de loop van de procedure zullen tegenkomen. Daarbij bieden wij vaak creatieve oplossingen voor alle problemen in en buiten rechte.

  Samenwerking van professionals

  Ons Competition Litigation Team is een samenwerking van professionals uit de procespraktijk en mededingingsspecialisten. In deze procedures werken wij vaak samen met economische experts en ons grote internationale netwerk van leidende advocatenkantoren in Europa en wereldwijd.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.