Waarmee kunnen wij u helpen?

  Antitrust, Monopolies & Concentraties

  De Europese en nationale mededingingsregels beogen te voorkomen dat concurrentie vervalst of beperkt wordt door afspraken tussen ondernemingen, door overnames en fusies of door misbruik van machtspositie door sterke ondernemingen. De regels bieden kansen. 

  Compliance als uitdaging

  Niet alleen grote multinationals zijn onderworpen aan de regels, maar ook ondernemingen met een nationale focus. Wij identificeren met onze cliënten welke reële mededingingsrechtelijke risico's zij lopen. Wij geven onze cliënten vervolgens de tools om die risico's te vermijden.  Wij bieden op maat gemaakte compliance programma’s, inclusief e-learning modules, en geven trainingen waar gewenst. Ook simuleren wij onaangekondigde invallen door toezichthouders om bij onze cliënten de mate van compliance ook daadwerkelijk te controleren.

  Afspraken en kansen

  Het Van Doorne team adviseert over welke afspraken zijn toegestaan in welke omstandigheden om zo de juiste commerciële beslissingen te kunnen nemen. Wij zorgen ervoor dat samenwerkings- en distributieovereenkomsten een mededingingsrechtelijke toets kunnen doorstaan. Dit doen we op een zodanige manier, dat onze cliënten een optimaal onderhandelingsresultaat kunnen bereiken.

  Bij overnames en fusies zorgen wij ervoor dat verplichte concentratiemeldingen aan de mededingingsautoriteit(en) op een efficiënte manier plaatsvinden. Verder identificeren wij potentiele mededingingsrechtelijke risico's die voortvloeien uit de activiteiten van de andere partijen in het verleden, en wij adviseren onze cliënten hoe hiermee om te gaan.

  Beoordelen marktgedrag/concurrentie

  Van Doorne heeft veel sectorspecifieke kennis in huis. Deze expertise is nodig om de effecten van afspraken of transacties of ander marktgedrag op de concurrentie te kunnen beoordelen. Wij werken ook samen met mededingingseconomen om waar wenselijk en noodzakelijk een mededingingsrechtelijke analyse te maken en hierover advies te geven. Diepgaande sector- en marktspecifieke kennis kan bepalend zijn voor bijvoorbeeld een snel verloop van een fusiemelding of voor het vormgeven van een commerciële strategie die mededingingsrechtelijk compliant is.

  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak bij dit thema? Dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.

  Blijf up to date met onze nieuwsbrief