Waarmee kunnen wij u helpen?

  Staatssteun

  In het complexe speelveld van Staatssteun heeft Van Doorne de expertise om pro-actief en creatief mee te denken met zowel bedrijven als overheden om hun doelen te bereiken, zonder dat de staatssteunregels overtreden worden en de ongeoorloofde steun teruggevorderd wordt en terugbetaald moet worden.

  Wat is staatsteun?

  Op verschillende manieren kunnen overheden economische sectoren, clusters of individuele bedrijven een steun in de rug geven, zoals door het verstrekken van subsidies of leningen. Wanneer dit leidt tot staatssteun, is dat in beginsel niet toegestaan, tenzij voldaan wordt aan een aantal criteria. Bij het beoordelen welke vormen van steun wel of niet zijn toegestaan, zijn tal van regels van belang. Naast de Europese staatssteunregels zijn overheden ook gebonden aan de voorschriften uit de wet Markt en Overheid.

  Kansen verwezenlijken

  De Europese staatssteunregels bieden centrale en decentrale overheden, zoals gemeentes, ruimte om bedrijven (financiële) steun te verlenen, bijvoorbeeld om deze bedrijven te helpen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van milieu of O&I.

  Voor veel van dergelijke steunmaatregelen geldt een verplichting deze steun aan te melden bij de Europese Commissie. Wij realiseren projecten zonder dat de betreffende overheidsmaatregels als staatssteun gekwalificeerd worden.

  Vechten voor een eerlijk speelveld

  Terwijl het ene bedrijf profiteert van een steunmaatregel, kunnen zijn concurrenten daar juist last van hebben. Wanneer dit leidt tot vervalsing van de mededinging, kan de zaak aan de Europese Commissie of aan de rechter worden voorgelegd. Wij helpen daarbij; wij adviseren en procederen, ook bij het Europese Hof van Justitie. Ook kunnen wij bedrijven helpen die last hebben van de (ongeoorloofde) staatssteun die een concurrent ontvangt; wij staan zulke bedrijven bij in hun strijd voor eerlijke concurrentieomstandigheden.

  Meer informatie en Quick Scan

  Soms is staatssteun onvermijdelijk; in zulke gevallen helpen wij bij het aanmelden van die steun bij de Europese Commissie met een toelichting waarom de steun toegestaan zou moeten zijn. Hiervoor hebben wij een Quick Scan ontwikkeld, waarmee wij de kunnen beoordelen of de melding volledig is en alle relevante informatie bevat. Bent u benieuwd naar onze aanpak? Dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.