Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Van Doorne breidt partnergroep fors uit met benoeming van vijf nieuwe partners uit eigen kweek

 • NL EN
 • Van Doorne benoemt per 1 januari 2023 vijf van haar specialisten tot partner.

  Saskia Laseur, managing partner: 'Ik ben er trots op dat vier van onze advocaten en één kandidaat-notaris, allen uit eigen kweek, doorstromen in de partnergroep. Hiermee geven wij, ook voor de toekomst, de advisering aan cliënten op relevante maatschappelijke en economische thema’s een belangrijke kwaliteitsimpuls: financiering, herstructurering en insolventie, arbeid, pensioen, zorg en life sciences.’ 

  Cara Pronk richt zich op de internationale arbeidsrechtpraktijk. Zij heeft een bijzondere focus op cross-border zaken en flexibele arbeid. 'Ik ben trots op mijn benoeming en kijk ernaar uit om de internationale praktijk verder uit te breiden en verder te bouwen aan de reputatie van Van Doorne als topkantoor met oog voor de menselijke maat.'

  Sijbren Kuiper richt zich op de pensioensector en is gespecialiseerd in het pensioenrecht. Hij adviseert en procedeert onder andere over aansprakelijkheden, toezichtkwesties, transacties en uitbestedingen. 'De pensioenpraktijk is een dynamische en uitdagende praktijk die uitstekend bij Van Doorne past. Ik kijk er enorm naar uit als partner en met het fantastische team van kantoorgenoten de samenwerking met onze cliënten en de pensioensector voort te zetten en uit te bouwen.' 

  Jelmer Baukema voert een corporate financieringspraktijk. Hij adviseert en begeleidt cliënten bij het aantrekken of verstrekken van financiering en (financiële) herstructurering. Jelmer heeft daarbij een bijzondere focus op non-bancaire financieringsvormen. 'Mijn benoeming als partner in de financiering- en herstructureringspraktijk stelt mij in staat mijn bijzondere praktijk nog meer uit te bouwen en op die manier bij te dragen aan de verdere groei van ons kantoor. Ik verheug me daar enorm op.'

  Siego Boslooper richt zich in haar notariële praktijk op het ondernemingsrecht en heeft daarbij een focus op de Healthcare & Life Sciences sector. Zij adviseert cliënten over o.a. governance aspecten en staat hen bij in herstructureringen en transacties. 'Ik ben zeer verheugd met deze benoeming. Ik kijk ernaar uit de samenwerking met cliënten te bestendigen en uit te bereiden en hen te ondersteunen bij de vraagstukken waarmee zij de komende tijd worden geconfronteerd. Het doel is onze positie in de Healthcare & Life Sciences- sector nog verder te versterken, waarbij de focus ligt op een multidisciplinaire aanpak. We zien dat we daarmee van toegevoegde waarde zijn.'

  Joost Volkers is gespecialiseerd in het procederen en adviseren op het gebied van het insolven-tierecht, financieringen, goederen- en zekerhedenrecht en herstructureringen. Joost's benoeming draagt bij aan de leidende positie van kantoor in commerciële geschilbeslechting en de propositie van Van Doorne op het gebied van herstructureringen en insolventie. 'Ik kijk er erg naar uit om als partner een verdere bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie van kantoor om de bestaande dispute resolution praktijk verder uit te bouwen. Ik heb enorm veel zin om vanuit die nieuwe rol met een gedreven team onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen.'

  Cara Pronk

  Partner, Advocaat

  Cara maakt deel uit van het team internationaal arbeidsrecht. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. In haar praktijk legt zij zich toe op grensoverschrijdende arbeid, collectief- en individueel ontslag, fusies en overnames, outsourcing, flexwerk en Europese medezeggenschapsvraagstukken.

  Sijbren Kuiper

  Partner, Advocaat

  Sijbren is specialist op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht. Hij staat een veelheid aan pensioenuitvoerders en pensioendienstverleners bij. Tevens adviseert hij Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in (bestuursrechtelijke)handhavings- en pensioenkwesties. Sijbren heeft ruime ervaring op het gebied van waardeoverdrachten, liquidaties van pensioenfondsen, uitbestedingen in de pensioensector, dienstverleneraansprakelijkheid, wijzigen van pensioenregelingen, ondernemingsraad-trajecten en medezeggenschap over pensioen, verplichtstelling en vrijstellingen van BPF-en, toezicht op pensioenuitvoerders, zorgplichtkwesties, en onderzoek en handhaving door toezichthouders zoals DNB en de Inspectie SZW.

  Jelmer Baukema

  Partner, Advocaat

  Jelmer is werkzaam als advocaat binnen het team Financiering & Herstructurering van Van Doorne. Zijn praktijk richt zich met name op het adviseren en begeleiden van financiële instellingen en andere binnenlandse en internationale cliënten bij financiering en (financiële) herstructurering. Daarnaast adviseert Jelmer cliënten over juridische aspecten verbonden aan alternatieve financieringsvormen zoals peer-to-peer (P2P) leningen, crowdfunding, (verhandelbare) schuldinstrumenten en factoring.

  Siego Boslooper

  Partner, Kandidaat-notaris

  Siego is een ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht en lid van het Zorg & Life Sciences team. Binnen dit vakgebied houdt ze zich in het bijzonder bezig met (internationale) herstructureringen, private equity, joint ventures, het opzetten van acquisitiestructuren, fusies en splitsingen en corporate governance. 

  Joost Volkers

  Partner, Advocaat

  Joost is gespecialiseerd in insolventierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht. Ook heeft hij uitgebreide ervaring met de financieringspraktijk. Zijn focus ligt op het adviseren en procederen over financierings- en zekerheidsdocumentatie, het insolventierecht en diverse commerciële overeenkomsten. Ook stelt hij contracten op ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen en beoordeelt deze. Daarnaast behandelt hij zaken die gerelateerd zijn aan aansprakelijkheidsrecht en hiermee verband houdende internationaal privaatrechtelijke kwesties.